BMC Denmark mobiltelefoni

Der er pt ingen alvorlige driftforstyrrelser.


Ønsker du at se generelle problemer på TDCs net, kan de ses her:
Klik her